piątek, 9 marca 2018

Drzewa Genealogiczne - Plum Tree App


Poniżej została opisana aplikacja Plum Tree. Jest to strona, na której można tworzyć drzewa genealogiczne Simów, a także ich zwierzaków, a następnie je publikować, aby łatwo móc podzielić się nimi z innymi.


LOGOWANIE / REJESTRACJA

Aby stworzyć drzewo genealogiczne naszych Simów musimy otworzyć w przeglądarce stronę https://theplumtreeapp.com/

 • Klikamy przycisk Get Started
 • Wyświetli nam się strona logowania, gdzie:
  • jeśli już mamy konto:
   • Wpisujemy swój login w pole „Username”
   • Wpisujemy swoje hasło w pole „Password”
   • Klikamy przycisk „Submit”
  • Jeśli nie mamy jeszcze konta klikamy napis „Click here to create an account” aby stworzyć nowe konto.
   • Na kolejnej stronie oczywiście:
   • Wpisujemy swój login w pole „Username”
   • Wpisujemy swoje hasło w pole „Password”
   • Ponownie wpisujemy to samo hasło dla potwierdzenia w pole „Confirm Password”
   • Odhaczamy w okienku, że nie jesteśmy robotem.
   • Klikamy przycisk „Create Account”
 • Zostajemy ponownie przeniesieni na stronę theplumtreeapp.com


REKLAMA 4


hamburger
NAWIGACJA STRONY THE PLUM TREE
 • Po zalogowaniu kliknij hamburger w lewym górnym rogu ekranu.
 • Kliknięcie hamburgera otworzy boczną nawigację.
  • W dziale „Site Navigation” znajdują się kategorie tj:
   • Home – strona startowa.
   • Dashboard – ekran powitalny.
   • Gallery – Galeria z drzewami genealogicznymi Simów innych graczy.
   • Guides – poradniki korzystania z The Plum Tree w języku angielskim.
   • Help & Support – Strona z pomocą, kontaktem do suportu i FAQ.
   • Donate – Strona gdzie możemy złożyć datek pieniężny dla twórcy strony The Plum Tree
  • W dziale „Your Trees” znajdują się Twoje drzewa genealogiczne Simów, ale o tym poniżej.TWORZENIE DRZEWA
 1. Po zalogowaniu kliknij hamburger w lewym górnym rogu ekranu.
 2. W nawigacji w dziale „Your Trees” znajdują się Twoje drzewa genealogiczne Simów. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy zobaczysz jedynie link „+ Add New”, czyli "Dodaj nowe" pod nagłówkiem "Your Trees". Kliknij, aby utworzyć nowe drzewo.
 3. Zostaniesz poproszony przez stronę, aby nadać drzewu tytuł. Wypełnij to i naciśnij "Save".

Po kliknięciu przycisku „Save” tworzymy nowe puste drzewo, do którego możesz dodawać Simów.
PORUSZANIE SIĘ PO DRZEWIE GENEALOGICZNYM
 • Przewiń kółkiem myszki na drzewie genealogicznym, aby je powiększyć lub pomniejszyć.
 • Złap lewym przyciskiem myszki drzewo genealogiczne i przeciągnij, aby się przemieszczać.
 • Kliknij awatar osoby w drzewie, aby wyświetlić panel szczegółów tej osoby.DODAWANIE OSÓB DO DRZEWA

Aplikacja Plum Tree posiada oddzielne struktury dla drzewa genealogicznego i dla znajdujących się w nim Simów. Co oznacza, że osobno tworzysz drzewo i Simów, a następnie umieszczasz Simów w wybranym przez siebie miejscu w drzewie genealogicznym.

Dany Sim może zostać umieszczony w wielu punktach w drzewie genealogicznym, a kiedy zaktualizujesz dane Sima, zostanie on zaktualizowany w każdym miejscu drzewa, niezależnie od tego gdzie się znajduje.

Można dodawać Simów w trakcie tworzenia struktury drzewa, ale w tej sekcji zajmiemy się tym jak tworzyć osoby, które mają być później dodane do drzewa genealogicznego.
 1. Przejdź do drzewa, nad którym chcesz pracować, za pomocą nawigacji bocznej, która otwiera się po kliknięciu hamburgera w nagłówku po lewej stronie.
 2. Każde drzewo ma pasek narzędzi u góry strony, tuż pod nagłówkiem głównym (…). Kliknij lewym przyciskiem ikonę trzech kropek (…) w prawym górnym rogu, aby rozwinąć menu czynności drzewa.
 3. Z menu wybierz "People” (Osoby).
 4. Wyświetli się lista osób, w której możesz dodawać nowe osoby do wykorzystania w drzewie lub zarządzać istniejącymi. W tym przewodniku klikniemy "+Add person", aby utworzyć nową osobę.
 5. Teraz zobaczysz widok strony „Add Person”, gdzie dodaje się osoby. Wypełnij imię i nazwisko osoby, bio, cechy, aspiracje i prześlij zdjęcie, aby użyć go jako awatara (Na avatar najlepiej nadają się zrzuty ekranu zrobione w CAS przy zbliżeniu twarzy Sima). Wszystkie pola są opcjonalne, więc wypełniaj tylko te, na których Ci zależy. Możesz również przyciąć awatary do idealnego rozmiaru, jeśli wcześniej tego nie zrobiłeś.
 6. Przewiń w dół, aby kliknąć "Save" i zapisać dodawaną osobę, a zostaniesz odesłany z powrotem do "Listy osób" z nowym dodanym Simem na liście, który to wpis można później edytować, jeśli zajdzie taka potrzeba w późniejszym terminie.
Tak dodaje się Simów, z których można stworzyć strukturę drzewa genealogicznego.

REKLAMA 5


EDYTOWANIE PUNKTU WĘZŁOWEGO W DRZEWIE

Po utworzeniu nowego drzewa i dodaniu kilku osób należy dodać je do struktury drzewa jako członka pokolenia lub partnera.

Plum Tree używa "uporządkowanego" algorytmu Reingolda-Tilforda do renderowania drzew, w których każdy "węzeł" jest osobą z grupą partnerów. Krótko mówiąc, rodzina w drzewie może mieć tylko jeden  korzeń i drzewo genealogiczne może podążać tylko za jedną rodziną.

Oznacza to, że nie można pokazać rodziców partnera Sima, ale można obejść ten problem, tworząc wiele drzew i łącząc je.

W tej sekcji przewodnika omówimy, jak otworzyć panel edycji węzła i co można zrobić / ustawić w tym węźle
 1. Przejdź do drzewa, nad którym chcesz pracować.
 2. Kliknij ikonę klucza po lewej stronie węzła.

Zostanie wyświetlony panel "Edit node", czyli panel edycji węzła. Istnieje kilka sekcji do edytowania węzła "Basic Info" (Podstawowe informacje), "Person’s Parents” (Rodzice osoby), "Person’s Partners (partnerzy osoby) i "Delete" (Usuń węzeł). Kliknij dowolne z tych nagłówków, aby je rozwinąć lub zwinąć oraz aby móc edytować ustawienia i opcje w ich obrębie.

Basic Info – Podstawowe informacje
Ta sekcja służy do ustawienia osoby dla węzła. Ta osoba powinna należeć do linii dziedziczenia dla twojej spuścizny lub dziecka osoby z węzłem nadrzędnym i partnera, jeśli nie jest to węzeł główny (górny).

Person’s Parents – Rodzice osoby
Określ, kim są rodzice dla danej osoby. Nie muszą dopasowywać się dokładnie do tego, co jest w drzewie, od Ciebie zależy uporządkowanie struktury drzew. Można ustawić adopcyjnych lub biologicznych rodziców, albo obie te opcje. Przy ustawieniu biologicznych rodziców można także ustawić dodatkowe opcje dotyczące tego, jak powstało dziecko (Woohoo – Barabara, result of alien abduction – rezultat porwania przez kosmitów, result of cloning – rezultat klonowania).

Person’s Partners – Partnerzy osoby
Osoba może mieć dowolną liczbę partnerów. Można zwiększyć ich ilość klikając przycisk "Add" na dole tej sekcji. Możesz określić, jakiego rodzaju są to partnerzy [Partner, Ex-Partner, Married (małżonek) lub Alien Abductor (kosmita porywacz)]. Również każdy partner może mieć dodatkowych partnerów, więc jest to dobry sposób na pokazanie, kiedy osoba wyznaczona jako węzeł jest ojczymem w wyniku bycia z partnerem, który miał dziecko z kimś innym.

Delete – Usuń
Spowoduje to całkowite usunięcie węzła. Jeśli węzeł główny (górny) i węzeł główny mają tylko jedno dziecko, to dziecko stanie się nowym katalogiem głównym. Jeśli usuwany jest węzeł podrzędny, wszystkie jego dzieci zostaną usunięte, należy więc zachować ostrożność.DODAWANIE OSOBY DO DRZEWA

W tej sekcji zostało omówione, jak ustawić osobę w węźle w drzewie.
 1. Przejdź do drzewa, nad którym chcesz pracować.
 2. Kliknij ikonkę klucza w dowolnym węźle drzewa.
 3. Domyślnie panel "Informacje podstawowe" powinien być otwarty. Wprowadź osobę, która już istnieje, lub wpisz nową i wybierz Dodaj, aby utworzyć teraz nową osobę.
 4. Gdy będziesz zadowolony z wyboru, kliknij "Save" u dołu widoku edycji węzła, a zobaczysz drzewo, które pokazuje teraz wybraną osobę.


USTAWIENIE RODZICÓW W DRZEWIE

W tej sekcji opisane jest ustawianie rodziców dla osoby w węźle.

Ustawienie rodziców nie spowoduje aktualizacji samej struktury drzewa. Rodzice będą wyświetlać się w panelu szczegółów osób wyświetlanych po kliknięciu ich awatara w drzewie. Również rodzice osób są podświetleni, gdy najedziesz kursorem na osobę w drzewie, gdy ustawiono ich rodziców, a powyższy węzeł zawiera więcej niż rodzice węzłów.
 1. Przejdź do drzewa, nad którym chcesz pracować.
 2. Kliknij klucz w dowolnym węźle drzewa.
 3. Kliknij nagłówek " Person’s Parents", aby rozwinąć sekcję rodziców.
 4. W wpisie tekstowym rodziców biologicznych zacznij pisać, aby znaleźć osoby, które już dodałeś lub dodać nową osobę. Ustaw tylu biologicznych rodziców, ilu chcesz.
 5. Następnie ustaw rodziców adopcyjnych, jeśli tacy są. Po raz kolejny ustaw tylu przybranych rodziców, ilu chcesz.
 6. Gdy będziesz zadowolony z zaznaczenia, kliknij "Save" u dołu widoku węzła edycji, a zobaczysz osoby, które są rodzicami po kliknięciu ich awatara w panelu szczegółów, który się pojawi. USTAWIENIE PARTNERÓW W DRZEWIE

W tej sekcji opisane jest ustawianie partnerów osoby w węźle.

Każda osoba (węzeł) może mieć dowolną liczbę partnerów, a każdy partner może mieć przy sobie dodatkowych partnerów. Dodatkowych partnerów można użyć w celu pokazania, czy partner miał relacje z innymi ludźmi.
 1. Przejdź do drzewa, nad którym chcesz pracować.
 2. Kliknij klucz w dowolnym węźle drzewa.
 3. Kliknij nagłówek "Person's Partners", aby rozwinąć sekcję partnerów.
 4. Kliknij przycisk "Add" w dolnej części sekcji partnerów, aby dodać nowy wiersz do wyboru partnera.
 5. Użyj wprowadzania tekstu, aby wyszukać istniejącego partnera lub dodać nowego partnera. Możesz dodać więcej niż jedną osobę do reprezentowania innych partnerów, z którymi był pierwszy partner.
 6. Kliknij "Add" tyle razy, ile potrzeba, aby dodać wszystkich partnerów węzłów.
 7. Gdy będziesz zadowolony z zaznaczenia, kliknij "Save" u dołu widoku węzła edycji, a zobaczysz, że drzewo pokazuje teraz wybrane osoby.

REKLAMA 6


USUWANIE WĘZŁA
   
W tej sekcji opisane jest usuwanie węzła z drzewa.

Ponieważ zawsze musimy mieć jeden korzeń dowolnego drzewa, istnieją ograniczenia co do tego, które węzły można usunąć.
 • Nie można usunąć ostatniego węzła z drzewa (węzeł bez dzieci ani rodziców).
 • Nie można usunąć węzła głównego na szczycie drzewa, jeśli ma więcej niż jedno dziecko (w przeciwnym razie otrzymamy co najmniej 2 korzenie).

Usunięcie węzła u góry drzewa powoduje, że jego dziecko jest nowym katalogiem głównym. Usunięcie węzła, który nie jest korzeniem, spowoduje usunięcie tego węzła i wszystkich jego potomków.

Edycja, w tym usuwanie w drzewie, automatycznie zapisuje. Jeśli usuniesz węzeł, drzewo zostanie zapisane i nie będziesz w stanie cofnąć usunięcia, więc bądź ostrożny.
 1. Przejdź do drzewa, nad którym chcesz pracować.
 2. Kliknij ikonkę klucza w węźle, który można usunąć w drzewie.
 3. Kliknij nagłówek "Delete", aby rozwinąć sekcję usuwania.
 4. Naciśnij przycisk "Delete" i potwierdź usunięcie. Następnie okienko węzłów edycji zostanie zamknięte, a zobaczysz drzewo bez właśnie usuniętego węzła.DODAWANIE DZIECI DO DRZEWA

The Plum Tree używa "uporządkowanego" algorytmu Reingolda-Tilforda do renderowania drzew, w których każdy "węzeł" jest osobą z grupą partnerów. Krótko mówiąc, rodzina w drzewie może mieć tylko jeden korzeń i podążać za jedną rodziną.

Dzieci są po prostu kolejnym "węzłem" w drzewie, więc ta sekcja opisuje jak dodać dzieci do drzewa.
 1. Każdy węzeł w drzewie ma ikonę + poniżej. Kliknij, aby dodać węzeł potomny.
 2. Stąd możesz ustawić osobę i partnerów węzła.

Możesz usunąć niechciane dodatki, klikając ikonę klucza na węźle, otwierając sekcję "Delete" i klikając przycisk "Delete".ŁĄCZENIE DRZEW

Łączenie drzew pozwala pokazać partnerów rodziców, partnerów rodzeństwa lub, jeśli Sim w twoim drzewie jest pokazywany inny Sim, którego nie stworzyłeś.

Ponieważ Plum Tree zezwala tylko na jedną linię przodków na drzewo, oznacza to, że możesz pokazać tylko jedną linię, a nie rodziców lub rodzeństwo partnera w twoim drzewie. Możesz jednak łączyć ludzi w jednym drzewie z miejscem, gdzie pojawiają się w innym drzewie. Oznacza to, że możesz mieć dwie linie genealogiczne w osobnych drzewach i łączyć miejsca, w których się spotykają, co pokazuje rodziców i rodzeństwo partnerów.

Przed połączeniem drzew notatki/linki będą się wyświetlać tylko do opublikowanych drzewek. Upewnij się, że drzewo, z którym łączysz obecną rodzinę jest opublikowane, w przeciwnym razie po kliknięciu łącza skończysz na pustej stronie / drzewie.

 1. Najpierw znajdź identyfikator drzewa dla drzewa, do którego chcesz utworzyć link. Możesz znaleźć to w adresie URL patrząc na drzewo.
  
Podczas edycji drzewa wszystko po ostatnim ukośniku "/" jest identyfikatorem drzewa. Patrząc na opublikowane drzewo, wszystko po ostatnim hasztagu "#".

 2. Znajdź identyfikator osoby, do której chcesz utworzyć łącze, w drzewie, do którego chcesz utworzyć link.

Możesz to zrobić, otwierając panel szczegółów, klikając ich awatary w drzewie, a następnie kliknięcie ikony informacji (ikonka „i” pod avatarem osoby w panelu bocznym), ujawni to identyfikator wybranej osoby.

 3. W drzewie, które chcesz połączyć, kliknij ikonkę trzech kropek w prawym górnym rogu, wybierz z opcji „People” i na liście osób znajdź osobę, którą chcesz połączyć. Następnie w menu "Actions" wybierz "Link".

 4. Na stronie „Edit Links” kliknij "Add" (pod napisem „Empty”) i wprowadź tytuł linku w okienku „Title”, identyfikator drzewa w okienku „Tree Id” od kroku 1 i identyfikator osoby w okienku „Person Id” od kroku 2, a następnie naciśnij „Save”.

 5. Awatar osób w drzewie powinien mieć teraz widoczną ikonę łącza. Kliknij w tę ikonkę i wybierz link, który dodałeś, aby go przetestować. Jeśli wszystko zostało wykonane prawidłowo, powinno się zostać przeniesionym do opublikowanego drzewa genealogicznego do miejsca, gdzie znajduje się dana osoba.PUBLIKOWANIE DRZEWA

Kiedy już jest się zadowolonym z stworzonego drzewa genealogicznego, można udostępnić je światu publikując i uzyskać link do udostępniania go w innych witrynach (np. na swojej stronie).

 1. W drzewie, które chcesz opublikować, kliknij ikonkę trzech kropek na pasku narzędzi nad drzewem poniżej nagłówka głównego, po prawej stronie.
W wyświetlonym menu kliknij "Publish".

 2. Zostanie się przeniesionym na stronę „Publish Options” gdzie należy potwierdzić publikację, klikając przycisk „Publish”. Na tej stronie można również przestać udostępniać drzewo, jeśli już je wcześniej się udostępniło, klikając „Un-Publish”, a także odhaczyć opcję, czy chce się udostępniać drzewo na galerii strony Plum Tree.

 3. Powinieneś otrzymać powiadomienie, że publikacja się powiodła wraz z linkiem do publicznie dostępnego drzewa. Jeśli go przegapiłeś, wystarczy ponownie wybrać opcję „Publish” w menu pod trzema kropkami w prawym górnym rogu i zostanie się przekierowanym na stronę gdzie wyświetlony zostanie link do naszego drzewa.

Link jest zgodny z wzorcem: "http://app.theplumtreeapp.com/public.html#ID_TWOJEGO_DRZEWA".Dorwała mnie grypa i jeszcze z nią walczę, dlatego miałam ostatnio trudności z tworzeniem czegoś na stronę. Najgorsze jednak minęło, więc postaram się szybko nadrobić zaległości.
Mam nadzieję, że poradnik Plum Tree sprostał Waszym oczekiwaniom. To świetna aplikacja, która może bardzo się przydać przy wykonywaniu wyzwań, zwłaszcza tych wielopokoleniowych. Jeśli jednak pokazałyby się jakieś niejasności, dajcie znać w komentarzach, a ja postaram się to poprawić.
Pozdrawiam
N

REKLAMA 7


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz