niedziela, 28 września 2014

Sims 4 Wyzwanie Wielopokoleniowe - Prawa dziedziczenia

   To smutny fakt... ale część wyzwania polega na tym, że założyciel rodu musi w końcu umrzeć. Nawet jeśli ogromnie Ci na nim zależy, upływ czasu i starość w końcu go zabierze. Ale nie martw się, śmierć nie oznacza przegranej. Kiedy założyciel rodu w końcu umiera, należy ustalić, które z jego dzieci stanie się spadkobiercą, przywódcą rodziny w drugim pokoleniu. Tytuł spadkobiercy niesie ze sobą wiele konsekwencji, które zostaną wyjaśnione w dalszej części. Podobnie jak osobowość Sima, Twoje prawo spadkowe składa się z trzech elementów. Pomyśl o prawie dziedziczenia, jako o "osobowości" rodziny. Wybierz mądrze w jaki sposób kierować się będzie to prawo, gdyż należy go przestrzegać przez całe wyzwanie i nie można go zmienić w trakcie trwania wyzwania.

Prawo Płci
Pierwszym elementem jest płeć. Musisz wybrać jedną z następujących opcji:

 • Matriarchat: Założycielem musi być kobieta. Tylko dziewczyny są uprawnione do nazywania się dziedzicem, chyba że nie ma dzieci płci żeńskiej, co skutkuje tym, że chłopcy zaczynają się kwalifikować do zostania przywódcą w tym pokoleniu.
 • Surowy Matriarchat: Założycielem rodu musi być kobieta. Tylko dziewczyny mają prawo być nazywane dziedzicem. Dzieci płci męskiej nie mogą w żadnym wypadku zostać dziedzicem, nawet jeśli nie pojawi się dziecko płci żeńskiej w następnym pokoleniu. 
 • Patriarchat: Założycielem musi być mężczyzna. Tylko chłopcy mają prawo być nazywani dziedzicem, chyba że nie pojawiają się dzieci płci męskiej, w tym momencie dziewczyny kwalifikują się do tytułu.
 • Surowy Patriarchat: Założycielem rodu musi być mężczyzna. Tylko chłopcy mają prawo być nazywani dziedzicem. Dzieci płci żeńskiej nie mogą zostać dziedzicem pod żadnym pozorem, nawet gdy do kolejnego pokolenia nie pojawi się potomek płci męskiej.
 • Równouprawnienie: Założycielem rodu może być sim dowolnej płci. Zarówno chłopcy jak i dziewczęta mają prawo do tytułu następcy.
 • Ścisłe Równouprawnienie: Założycielem rodu może być sim dowolnej płci. Jednak tylko dzieci płci przeciwnej do założyciela mają prawo dziedziczyć. Tak powtarza się dla następnych pokoleń (następny dziedzic musi mieć płeć inną niż poprzedni spadkobierca), tak, że każde pokolenie będzie miało przemienne płci spadkobierców.

Prawo Linii Krwi
Drugim elementem jest Prawo Krwi. Musisz wybrać jedną z tych opcji:

 • Ściśle Tradycyjne: Aby móc zostać dziedzicem, dziecko musi w naturalny sposób urodzić się z rodziców z poprzedniej generacji i być w stanie prześledzić nieprzerwaną linię krwi z powrotem od założyciela. Adoptowane dzieci nie mogą dziedziczyć.
 • Tradycyjne: Dzieci, które urodziły się w sposób naturalny z poprzedniego pokolenia są uprawnione do dziedziczenia. Adoptowane dzieci nie kwalifikują się do dziedziczenia, chyba że nie ma dzieci które urodziły się w sposób naturalny, w tym momencie dzieci adoptowane kwalifikują się do dziedziczenia w tym pokoleniu. 
 • Nowoczesne: Tak samo adoptowane, jak i naturalnie urodzone dzieci kwalifikują się do dziedziczenia. 
 • Przybrane: Dzieci, które są adoptowane kwalifikują się do dziedziczenia. Naturalnie urodzone dzieci nie są uprawnione dziedziczenia, chyba że nie ma adoptowanych dzieci, przez co dzieci naturalnie urodzone kwalifikują się do zostania spadkobiercą. 
 • Ściśle Przybrane: Tylko Dzieci, które są adoptowane kwalifikują się do tytułu następcy. Naturalnie urodzeni potomkowie nigdy nie mogą zostać następcami. 

Prawo Płci i Prawo Linii Krwi służą jako swojego rodzaniu "wymagania"  rozgrywki. Jeśli dziecko nie spełnia którychś z warunków ustalonych przez Prawo Płci lub Prawo krwi, nie może dziedziczyć. Jednakże jeśli nawet dziecko ma prawo zostać następcą dzięki powyższym prawem, nie znaczy to wcale, że tym następca zostanie. W rzeczywistości to trzeci element decyduje o wyborze następcy.

Prawo Dziedziczenia
Trzecia kategoria to ustalenie Prawa Dziedziczenia. Musisz wybrać jedną z następujących opcji: 

 • Pierworodny: bycie najstarszym simem, przez kolejność łączenia rodziny, kwalifikuje dziecko do dziedziczenia. 
 • Ostatni Urodzony: najmłodszy, przez kolejność łączenia rodziny, kwalifikuje dziecko do dziedziczenia. 
 • Testament: kwalifikuje dziecko z najwyższym wynikiem przyjaznej relacji z rodzicami swoich poprzednich generacji do dziedziczenia. 
 • Zasługi: dziecko z najbardziej wypełnionymi aspiracjami będzie dziedzicem. W razie remisu dziecko z wyższym poziomem pojedynczej umiejętności zostaje dziedzicem (spośród dzieci które mają remis).
 • Siła: pierworodne dziecko domyślnie kwalifikuje się jako spadkobierca... ale tytuł następcy może im zostać odebrany siłą, jeśli rodzeństwo pobije je w walce. W ten sposób brat lub siostra może stracić tytuł następcy (lub go odzyskać), jeśli przegra walkę z którymś z uprawnionych z rodzeństwa. 
 • Losowo: tytuł spadkobiercy otrzymuje losowo wybrany Sim z puli wszystkich uprawnionych dzieci. Za każdym razem kiedy zmienia się rozmiar puli kwalifikujących się dzieci, spadkobierca musi być ponownie losowany przy użyciu nowej puli. 
 • Wzór: Na początku wyzwania, wybierz jedną cechę. Ta cecha musi być jedną z trzech cech założyciela rodu. Każdy Sim kwalifikujący się jako następca, który ma tę cechę może zostać spadkobiercą. Jeśli w danym pokoleniu nie ma dzieci z tą cechą lub pojawia się ona u więcej niż jednego dziecka, przestrzegać zasady jak w przypadku Zasady Pierworodnego. 

Istnieje kilka przepisów, które mogą zmienić spadkobiercę się zmienić w trakcie życia aktualnego pokolenia. Tytuł spadkobiercy może zostać przeniesiony na innego sima jeśli zostanie spełniony jeden z warunków: 1. Spadkobierca poprzedniej generacji umrze lub 2. obecny spadkobierca wprowadza uprawnionego dziecka do następnej generacji. Po jednym z tych dwóch zdarzeń tytuł następcy zostaje "zablokowany" dla każdego, kto go obecnie posiada i to się nie zmieni. 


Kolejne są Zasady Gry w Wyzwaniu (Niestety puki co w języku angielskim)

Zaznaczam, ze powyższy tekst nie jest moim własnym tekstem, a jedynie moim przełożeniem tekstu ze strony www.simslegacychallenge.com. W razie jakichś uwag dotyczących błędów w tłumaczeniu, proszę zamieśćcie je w komentarzach, a postaram się w miarę możliwości poprawić post. Nie jestem bowiem profesjonalnym tłumaczem, ani też w chwili obecnej nie poznałam gry The Sims 4, aby móc się uważać za jakiegokolwiek eksperta.
Pozdrawiam

7 komentarzy: